Depolama İçin Taşıma Sigortası

  1. Taşıma  esnasında eşyalarda herhangi bir fiziki hasar (darbe, ezilme vb.) meydana gelmesi halinde  sigorta experi hasar gören eşyayı inceleyip hasar tespiti yapar ve ödeme sigorta şirketi tarafından gerçekleştirilir.
  2. Sigorta iş bitiminde hasarlı görülen eşyalar için geçerli olup ihbar süresi taşınma günü ve ilaveten 1 gündür.
  3. Poliçeler yurtiçi taşıyıcının sorumluluğu adını taşır ve Güneş Sigorta tarafından düzenlenir.
  4. Elektronik eşyalarda fiziki hasar meydana gelmesi halinde gerekli bedel sigorta tarafından tazmin edilmekte; fiziki hasar olmadığı halde ürünün yeni adresinde çalışmaması durumunda tazmin edilmemektedir.
  5. Ev veya bina  içinde meydana gelen hasarlar sigorta kapsamında değildir.
  6. Sigorta şirketinin vermediği teminatlarda müşterinin şirketimizden herhangi bir hak talebi olamamakta ve  müşteri bu durumu baştan kabul ve beyan etmiş sayılır.
  7. Müşterinin kendisinin ambalajladığı veya talebi üzerine kendisine verdiğimiz koli veya fıçılardan hasarlı eşya çıkması halinde sorumluluk müşteriye aittir.
  8. Silah, mühimmat, yanıcı-parlayıcı madde taşınması şirketimizce yapılmamaktadır. Buna karşın şirketin bilgisi dışında müşteri tarafından bu tip eşya taşıtılması durumunda sorumluluk sadece müşteriye aittir. Müşteri böyle bir durumda tüm hukuki sorumluluğu da üstüne almış kabul edileceğinden sigorta şirketi ve şirketimizden herhangi bir hak talep edemez.